Home

Relaterat till det förra inlägget vill jag verkligen tipsa er om filmen Home gjord av Yann Art-hus Bertrand. Den handlar om jorden, dess historia och hur vi människor egentligen påverkar klimatet. Dessutom ger filmen en inblick i vad vi faktiskt kan göra för att börja ta hand om planeten på det sätt vi borde.

Absolut en av de bästa filmerna om miljön som jag sett. Så kolla nu och tänk på budskapet! Som producenterna skriver: HOME har gjorts för dig: dela den! Och agera för planeten. 

As for the last post, I really want to talk about the movie Home made by Yann Art-hus Bertrand. The movie is about earth its history and how we influence the climate. In addition the film gives an insight into what we actually can do to start taking care of the planet in the way we should. 

Absolutely one of the best movies about the environment that I’ve seen. Watch it now and think about the message. As the producers writes: HOME has been made for you : share it! And act for the planet.

Länk till filmen här.

Link to the movie here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s