Black Friday or White Friday?

I fredags missade säkert ingen att det var Black Friday. Black Friday kommer från USA och symboliserar starten på julhandeln. Många (läs typ alla) affärer har rea och utförsäljning vilket såklart leder till att många väljer att shoppa nya saker. I Sverige började vi med Black Friday 2013 och förra året spenderade svenskar totalt 3,6 miljarder kronor under readagen. Det jag inte gillar med denna shoppingdag är butikernas hets till onödig konsumtion och onödiga köp. Jag tycker absolut att det är okej att köpa saker som man vill ha om man gör det på ett ansvarsfullt och genomtänkt sätt. En del butiker och organisationer körde i år en White Friday där de inte sänkte priserna utan istället skänkte iväg en del av deras dagliga omsättning till lokalt föreningsliv eller miljöorganisationer. Något för andra att ta efter till nästa år kanske?

Problemet som vi har i dagens samhälle är vår stora konsumtion. Vi bara konsumerar och konsumerar eftersom vi är så bortskämda med att saker är lättillgängliga. Vi köper ofta saker utan tanke på vem som gjort varan, vart och hur den har producerats. Hur påverkar det vi köper egentligen jordens resurser? Många stora företag har fabriker utomlands där de anställda jobbar för låga löner och ibland under omänskliga förhållanden. Om vi nu skulle börja bojkotta större företag och konsumera lokalt istället. Skulle stora företag bli tvungna att förändra deras organisation. Jag skulle absolut vara redo att betala mer pengar för en vara som håller under en längre tid. Istället för att köpa en vara billigt som går sönder efter en kort tid. Kvalitet före kvantitet helt enkelt. Ett billigt pris att betala för en hållbar värld. Det är såklart en väldigt invecklad marknad där vi alla är beroende av varandra för att utvecklas och göra vinst. Därför är det svårt att ta första steget mot förändring. Men vi är i behov av förändring, vi har bara en jord och många av resurserna som vi förbrukar kommer aldrig tillbaka.

Att samhället har utvecklats drastiskt sedan den industriella revolutionen råder det inga tvivel om. De senaste 15 åren har varit de varmaste någonsin sen mätningarna startade. Klimatförändringarna pågår nu och det är vi människor som är anledningen till det. Succesivt utnyttjar och tömmer vi moder natur på alla hennes resurser. Vi rubbar ekosystem som tagit flera hundratusentals år att utveckla. Marknaden och media styr en stor del av samhällets trender och tankesätt. Därför är det superviktigt att vi nu börjar tänka själva och blir mer källkritiska. En människa kan inte påverka allt själv men tillsammans kan vi påverka mycket. Det är vi som har makten att påverka framtiden, så vad väntar vi på?

Last Friday, surely no one missed that it was Black Friday. Black Friday is a tradition from the United States and symbolizes the start of the Christmas-shopping. Many (read almost all) stores and brands have a sale, which obviously leads to a lot of shopping for the customers. In Sweden we started with Black Friday in the year of 2013 and last year Swedes spent a total of 3,6 billion crowns during the sales. I don´t like this day of shopping because the brands and stores incites customers too unnecessary consuming and unnecessary purchases. I absolutely think it´s okay to buy things that you want if you do it with thoughtfulness and responsibility. This year a number of stores and organizations arranged a White Friday instead of Black Friday. They did not lower prices, but instead donated a part of their daily turnover to local sport clubs or environmental organisations. Something for others to be inspired by.

The problem that we have in today’s society is our huge consumption. We consume and consume because we are so spoiled with things easily accessible. We often buy a product without any regards on how, where or whom that has produced it. How does our consumption really affect earth´s resources? Many large companies have factories abroad where employees work with low wages and sometimes under inhuman conditions. My idea is to boycott large companies and their products and consume from local stores and brands. Then the large companies will be forced to adapt to the market’s needs. I would definitely be ready to pay more for a product that lasts longer, instead of buying cheap product that breaks down after a short time. Simply, quality over quantity for a sustainable everyday life. Of course it´s a very complex market that will be hard to change. But we are in need of change, right now. We only have one earth and many of the resources that we over consume will never return.

There´s no doubt that society has developed drastically since the industrial revolution. The last 15 years have been the warmest since the measurements started. Climate change are happening right now and humans are one big reason behind it. Successfully we utilize and empty mother nature on all her resources. We disrupt ecosystems that have taken hundreds of thousands of years to develop. The market and the media controls many of the trends and mind-sets. Therefore, we need to start too think for ourselves and become more source critical. A person cannot influence everything on his own but together we can influence much. We actually have the power to influence our future, so what are we waiting for?

IMG_4715

Foto: Emma Stenvall

IMG_4250DSC01096

DSC_7355

Foto: Hildur Karlsson

IMG_6612IMG_6605

Skulle inte kunna leva utan den här vackra naturen. / I would not be able to live without this magnificent nature. 

Vår värld, våra val ❤ / Our world, our choices ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s